بینهایت

** بهانه ای برای آموختن **

** بهانه ای برای آموختن **

ابزار رایگان وبلاگ

بینهایت

بینهایت

بینهایت ، بینهایت است.
واژه ایست که مفاهیم کران ، بازه ، مرز، محدودیت و ... را بی اعتبار می سازد.

طبقه بندی موضوعی

تقویم شمسی

بایگانی


     ** حافظه و آموزش **

 

    

دوستان عزیزم 

آیا کسی هست که با واژه "حافظه" بیگانه باشد ؟؟!

"" شاید بهتر باشد این موضوع را در کلاس درس مطرح کنیم .""

 

"" چه کسی می تونه برای من --حافظه-- توضیح بده؟؟؟!

                                                           اصلا حافظه بدرد چی می خوره؟؟ چه نیازی به اون داریم؟؟ ""

 

** آقا اجازه ؟!  "" آقا همه می دونن حافظه چی هست. اینکه بدرد چی می خوره ؟؟! خب درس ها رو شب امتحان حفظ می کنیم صبحش میایم سر جلسه امتحان می نویسیم""

"" بله دقیقا !!  از نمرات درخشان شما مشخص هست که آشنایی کامل با این موضوع داریدخنده""

"" نظرتون چیه یکم فیلم ببینیم؟!! ""